O nama Naše djelatnosti ?

RADOVI NISKOGRADNJE I VISOKOGRADNJE

Usluge iskopa i transporta zemlje i drugog materijala,ravnanje različitih terena,izgradnja,nasipanje i valjanje puteva,popravka postojećih puteva,izgradnja i čišćenje odvodnih kanala i propusta,izgradnja mostova,vodovoda,usluge armiranja i betoniranja prema zahtjevu kupca,kao i obavljanje drugih radova niskogradnje i visokogradnje. Prevoz različitih rasutih tereta (kamen,šljunak,pijesak,zemlja,itd.) prema zahtjevu naručioca.

Pozovite nas
Investitor Godina Vrsta radova Iznos (KM)
ŠG »Drina » Srebrenica 2013 Održavanje šumskih kamionskih puteva 76.360,00
Opština Milići 2013 Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica 79.443,00
ŠG »Vučevica« Čajniče 2013 Održavanje šumskih kamionskih puteva 104.460,00
Opština Milići 2013 Izgradnja parkinga 50.667,44
Opština Milići 2013 Sanacija posledica od poplava 12.624,89
Opština Milići 2013 Vanjsko uređenje vatrogasnog doma u Milićima 51.616,37
ZP „Elektrodistribucija“ad Pale 2013 Izgradnja privremenog mosta preko rijeke Prače 92.604,04
ŠG »Birač » Vlasenica I dio 2013 Održavanje šumskih kamionskih puteva 62.365,00
Opština Vlasenica 2013 Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica 66.046,50
Opština Milići 2013 Asfaltiranje ul. S.Stepanovića 16.777,22
Opština Milići 2013 Uređenje riječnog korita 13.107,23
ŠG »Birač » Vlasenica II dio 2013 Održavanje šumskih kamionskih puteva 60.905,70
Opština Milići 2013 Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica 18.690,75
Opština Vlasenica 2013 Tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica 22.042,80
Opština Vlasenica 2013 Sanacija od poplava lok. puteva 23.322,78
Opština Milići 2013 Izgradnja platformi za kontejnere 54.234,18
Opština Čajniče 2013 Zimsko čišćenje puteva 41.188,80
ElektroBijeljina ad Bijeljina 2014 Rasjeka rastinja ispod dalekovoda 42.595,00
ŠG »Drina« Srebrenica 2014 Sanacija šumskih kam. puteva 11.000,00
ŠG »Birač« Vlasenica 2014 Čišćenje snijega 10.000,00
Opština Zvornik 2014 Asfaltiranje lokalnih puteva 86.446,65
ŠG »Drina« Srebrenica 2014 Održavanje šumskih kam. puteva 46.990,00
ŠG »Birač« Vlasenica 2014 Rasjeka rastinja ispod dalekovoda 99.335,00
Opština Čajniče 2014 Sanacija lokalnih puteva 78.676,01
Opština Milići 2014 Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica 66.573,00
Opština Vlasenica 2014 Tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja 93.249,00
Opština Milići 2014 Izgradnja dva vodovoda 47.353,76
ŠG »Vučevica« Čajniče 2014 Izgradnja puta Javorovi-Borova kosa u dužini od 1.082 m 75.539,15
ŠG »Vučevica« Čajniče 2014 Rekonstrukcija puta Gaj-Ponikve u dužini od 733 m 84.743,08
Opština Vlasenica 2014 Izgradnja puta Osnovna škola-Mazići 19.164,60
Opština Čajniče 2014 Zimsko održavanje puteva 41.295,15
ŠG »Drina« Srebrenica 2015 Rekonstrukcija puta Gaj-Ponikve u dužini od 1.459 m 73.169,68
ŠG »Birač« Vlasenica 2015 Zimsko održavanje puteva 15.619,50
Opština Vlasenica 2015 Tekuće održavanje lokalnih puteva 73.169,68
ŠG »Birač« Vlasenica 2015 Održavanje šumskih kam. puteva 119.610,00
Opština Vlasenica 2015 Tekuće održavanje lokalnih puteva 55.230,00
ŠG »Vučevica« Čajniče 2015 Rekonstrukcija puta Gaj-Ponikve u dužini od 1.459 m 171.516,41
Fond za zaštitu životne sredine 2015 Saancija betonske brane i obalnog pojasa rijeke Tišče,opšt. Vlasenica 12.857,12
ŠG »Sjemeć« Rogatica 2015 Priprema kamenog materijala 23.701,51
Opština Kladanj 2015 Sanacija pločastog mosta-Brlošci/td> 23.240,50
Opština Kladanj 2015 Izgradnja vodovoda Zlača III faza 89.609,17
Opština Vlasenica 2016 Zimsko održavanje puteva 13.350,00
ŠG »Drina« Srebrenica 2016 Izgradnja traktorskih puteva 11.005,50
ŠG »Birač« Vlasenica 2016 Sanacija šumskih kamionskih puteva 121.661,50
ŠG »Drina« Srebrenica 2016 Sanacija šumskih kamionskih puteva 56.753,36
ŠG »Drina« Srebrenica 2016 Izgradnja šumskog kamionskog puta »Bandera« 202.092,86
ŠG »Drina« Srebrenica 2016 Izgradnja traktorskih puteva 14.744,85
ŠG »Majevica« Lopare 2016 Održavanje šumskih kamionskih puteva 34.431,00
Opština Čajniče 2016 Izrada potpornog zida 14.055,80
Opština Vlasenica 2016 Održavanja lokalnih puteva 64.400,00
»Eko-Teh«doo Sarajevo 2016 Adaptacija riječnog korita rijeke Željeznice 25.893,82
Opština Han Pijesak 2016 Popravka makadamskih puteva 38.814,00
Opština Šekovići 2016 Održavanja lokalnih puteva 31.519,80
ŠG »Visočnik« Han Pijesak 2016 Izgradnja ŠKP Pjenovac-R.Kosa 198.023,30
ŠG »Visočnik« Han Pijesak 2016 Rekonstrukcija ŠKP »Rijeke-Stijeme« 34.955,44
Opština Vlasenica 2016 Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže 44.902,06
Opština Han Pijesak 2016 Popravka makadamskog kolovoza u naselju Strmnica 13.350,00

Bager 1
Bager 2
Bager 3
Bager 4
Bager 5
Valjak 1
Valjak 2
Valjak 3
Valjak 4
Bager 6
Bager 7
Bager 8
Bager 9
Bager 10
Valjak 5
Valjak 6
Bager 1
Bager 2
Bager 3
Bager 4
Bager 5
Bager 6
Bager 7
Bager 8
Bager 9
Bager 10
Valjak 1
Valjak 2
Valjak 3
Valjak 4
Valjak 5
Valjak 6